Tag: Cục Dự trữ Nhà nước

Triển khai xuất cấp hơn 8.360 tấn gạo cho Bình Dương

Triển khai xuất cấp hơn 8.360 tấn gạo cho Bình Dương

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam bộ cho biết, ngày 24/8, Cục đã tổ chức xuất...