Tag: Cục Phòng

5 giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2023 - 2025

5 giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác phòng...

Một trong 5 giải pháp trọng tâm về phòng chống mại dâm, cai nghiện và hỗ trợ nạn...

Phối hợp liên ngành tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người giai đoạn 2021 - 2025

Phối hợp liên ngành tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán...

Sáng ngày 06/10, tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) phối hợp với Cục Cảnh sát hình...