Tag: Cục trưởng Hoàng Minh Cường

Tỷ lệ hộ gia đình Việt Nam có truy nhập Internet ngang bằng với các nước phát triển

Tỷ lệ hộ gia đình Việt Nam có truy nhập Internet ngang...

Đây là nhấn mạnh của ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông - Bộ TT&TT...