Tag: Cục Việc làm

Khoảng 3,4 triệu lao động sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê trọ 3 tháng

Khoảng 3,4 triệu lao động sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê...

Cùng với những chính sách nhằm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 đã...

Tạo việc làm cho lao động về quê tránh dịch

Tạo việc làm cho lao động về quê tránh dịch

Trước ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng dịch lần thứ 4, nhiều lao động nhất là lao...