Tag: cúm gia cầm

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống lây nhiễm cúm gia cầm sang người

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống lây nhiễm cúm gia cầm sang...

Thời tiết hiện trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho virus...