Tag: cuộc thi vẽ tranh trực tuyến

Phát động cuộc thi vẽ tranh trực tuyến hướng đến trẻ em khuyết tật

Phát động cuộc thi vẽ tranh trực tuyến hướng đến trẻ em...

Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần vận động toàn xã hội bảo vệ, trợ giúp, chăm...