Tag: cứu đói

Cấp hơn 953 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân ở hai tỉnh Cao Bằng và Sơn La

Cấp hơn 953 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân ở hai tỉnh...

Chính phủ quyết định cấp hơn 953 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân ở hai tỉnh miền...