Tag: cựu thanh niên xung phong

Hơn 1,8 tỉ đồng hỗ trợ cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong tại Quảng Trị

Hơn 1,8 tỉ đồng hỗ trợ cho gia đình chính sách, cựu thanh...

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức...