Tag: cứu trợ miền Trung

Xuất cấp hàng dự trữ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại miền Trung

Xuất cấp hàng dự trữ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại...

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 04 danh mục mặt hàng từ nguồn...