Tag: dân số già

Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già

Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, cả nước có 11,99 triệu người cao tuổi,...