Tag: dân tộc Khmer

An Giang: Mang yêu thương đến với đồng bào dân tộc Khmer bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

An Giang: Mang yêu thương đến với đồng bào dân tộc Khmer...

Nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn cùng với những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...