Tag: dân tộc Việt Nam

Chuyên gia nước ngoài: Quốc hội 'thực sự thể hiện khát vọng' của dân tộc Việt Nam

Chuyên gia nước ngoài: Quốc hội 'thực sự thể hiện khát...

Các chuyên gia nước ngoài đánh giá cao Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội...