Tag: Danh bạ

Hà Nội chính thức niêm yết danh bạ đường dây nóng COVID-19

Hà Nội chính thức niêm yết danh bạ đường dây nóng COVID-19

Với danh bạ đường dây nóng COVID-19, người dân có thể phản ánh sai phạm trong công...

Công bố Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực và xâm hại

Công bố Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ,...

Vụ Bình đẳng giới và UN Women tại Việt Nam vừa chính thức công bố Danh bạ địa chỉ...