Tag: dạy nghề

icon Dạy nghề miễn phí cho người lao động bị mất việc do dịch Covid-19

Dạy nghề miễn phí cho người lao động bị mất việc do dịch...

Dạy nghề miễn phí cho người lao động bị mất việc do dịch Covid-19

Bến Tre triển khai hiệu quả các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn

Bến Tre triển khai hiệu quả các mô hình dạy nghề cho lao...

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, kết quả thực...