Tag: dạy tiếng Việt

Trang bị kỹ năng, phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào

Trang bị kỹ năng, phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên...

Tham dự khóa tập huấn, các giáo viên kiều bào ở địa bàn châu Âu - Bắc Mỹ đã được...

Quan tâm và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số tại Bình Thuận

Quan tâm và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu...

Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm tăng cường...