Tag: di cư lao động

Việt Nam nỗ lực thúc đẩy di cư lao động an toàn và bình đẳng cho phụ nữ

Việt Nam nỗ lực thúc đẩy di cư lao động an toàn và bình...

Theo báo cáo gần đây của ILO, mặc dù phụ nữ Việt Nam chỉ chiếm một phần ba tổng...