Tag: di cư quốc tế

Hội nghị triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM)

Hội nghị triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...

Ngày 4/12 tại TP.HCM, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ...

Hội nghị triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Hội nghị triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...

Ngày 30/11 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ...