Tag: dịch bệnh

Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết

Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước...

Dịch bệnh đặt con người trước thử thách sinh tử, thì cách tốt nhất để bảo đảm cho...

Xem xét, quyết định không thu học phí thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh

Xem xét, quyết định không thu học phí thuộc vùng bị thiên...

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ...

Nghệ An: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

Nghệ An: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo...

Hiện nay, Nghệ An có 875.825 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 25,9% dân số, trong đó có...

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 thì sẽ được trả...