Tag: dịch bệnh đậu mùa khỉ

Chủ động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam

Chủ động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam

Tại cuộc họp khẩn diễn ra ngày 24/7 do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương...