Tag: Dịch vụ công trực tuyến

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân và...

Sáng 6-5, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (BTCN VPCP)...