Tag: Diễn đàn Kinh tế Thế giới

WEF: Phụ nữ là đối tượng bị tổn thương nhất trong khủng hoảng

WEF: Phụ nữ là đối tượng bị tổn thương nhất trong khủng...

Theo các chuyên gia thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), trong bối cảnh đại dịch...