Tag: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021

Ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội chưa từng có tiền lệ: Ứng phó kịp thời và hiệu quả trong đại dịch

Ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội chưa từng có tiền...

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, các chuyên gia đánh giá cao, nhiều chính sách...