Tag: đa dạng sinh học

Hơn 6,6 triệu USD nhằm đa dạng sinh học và tạo sinh kế cho người dân Đồng Nai - Quảng Nam - Nghệ An

Hơn 6,6 triệu USD nhằm đa dạng sinh học và tạo sinh kế...

Dự án BR trị giá hơn 6,6 triệu USD do UNDP tài trợ về "Lồng ghép quản lý tài nguyên...

Bảo tồn đa dạng sinh học để ổn định cuộc sống và sinh kế cộng đồng

Bảo tồn đa dạng sinh học để ổn định cuộc sống và sinh kế...

Là một trong các quốc gia trên thế giới có mức độ đa dạng sinh cao, tuy nhiên cũng...