Tag: Đặc xá năm 2022

Đặc xá năm 2022: Niềm vui của phạm nhân chờ ngày đặc xá

Đặc xá năm 2022: Niềm vui của phạm nhân chờ ngày đặc xá

Cùng với các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn toàn quốc, những phạm nhân ở...