Tag: đại biểu Hội đồng nhân dân

Về luận điệu của những ‘ký sinh trùng’ ôm mộng phá hoại bầu cử

Về luận điệu của những ‘ký sinh trùng’ ôm mộng phá hoại...

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần đất nước diễn ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng...