Tag: đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

Chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hành động đáng lên án

Chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng...

Các thế lực thù địch, phản động đã và đang tìm mọi cách phá hoại, phủ nhận hoạt...