Tag: Đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội: Quan tâm hơn nữa đến người lao động, tạo động lực để họ trở lại làm việc

Đại biểu Quốc hội: Quan tâm hơn nữa đến người lao động,...

Sáng 8/11, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội thảo luận về Kết quả thực hiện...