Tag: Đại diện UNDP Việt Nam

Đại diện UNDP Việt Nam: Niềm tin về một Việt Nam xanh, bao trùm và thịnh vượng

Đại diện UNDP Việt Nam: Niềm tin về một Việt Nam xanh,...

Trả lời báo TG&VN, ông Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện thường trú của Chương...