Tag: đại đoàn kết toàn dân tộc

Kon Tum củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo

Kon Tum củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua Hội...

Ngày 17/11, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo...