Tag: Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 24/6 hằng năm sẽ là Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao

Ngày 24/6 hằng năm sẽ là Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành...

Ngày 20/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua một nghị quyết quy định ngày...

Ngày Không khí sạch 2021: Kêu gọi hành động vì hành tinh khỏe mạnh

Ngày Không khí sạch 2021: Kêu gọi hành động vì hành tinh...

Ngày 7/9 được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho...

LHQ: Cần bảo vệ quyền lợi của con người trên mạng Internet như trong thế giới thực

LHQ: Cần bảo vệ quyền lợi của con người trên mạng Internet...

Ngày 17/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết khuyến...