Tag: Đại sứ Đặng Hoàng Giang

Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm và động lực của phát triển

Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm và động lực của...

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc...

Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực xây dựng hòa bình

Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực xây dựng...

Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm nguồn lực hiệu quả...

Việt Nam chia sẻ thông tin với Liên minh Tin lành Phúc âm thế giới

Việt Nam chia sẻ thông tin với Liên minh Tin lành Phúc...

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam bảo đảm và thúc đẩy quyền tự do tôn giáo,...