Tag: Đại sứ Hà Kim Ngọc

Nỗ lực bảo đảm an toàn và quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cho người Việt tại Hoa Kỳ

Nỗ lực bảo đảm an toàn và quyền tiếp cận các dịch vụ y...

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc vừa có cuộc trao đổi trực tuyến với Hạ nghị...