Tag: Đại sứ Lê Thị Hồng Vân

Việt Nam nâng cao địa vị phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực

Việt Nam nâng cao địa vị phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới...

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO vừa...