Tag: Đại sứ Nguyễn Trung Kiên

Việt Nam sẽ tích cực tham gia các cơ chế, sự kiện của Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện

Việt Nam sẽ tích cực tham gia các cơ chế, sự kiện của Tổ...

Mới đây, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Đại diện thường trực Việt Nam tại Tổ chức Hiệp...