Tag: Đại sứ quán Australia

Nâng cao quyền năng phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại, phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trong kỷ nguyên số

Nâng cao quyền năng phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại, phục...

Từ ngày 28/2-1/3, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cùng Trung tâm...