Tag: Đại sứ quán New Zealand

Oxfam công bố gói hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho người lao động di cư gặp khó khăn tại TP.HCM

Oxfam công bố gói hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho người lao động...

Ngày 5/10/2021, Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ...