Tag: đại sứ thể thao ASEAN

Việt Nam có nữ đại sứ thể thao ASEAN thúc đẩy bình đẳng giới

Việt Nam có nữ đại sứ thể thao ASEAN thúc đẩy bình đẳng...

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bổ nhiệm 10 vận động viên và quan chức...