Tag: Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Đại sứ Thụy Điển đánh giá cao thành tựu bình đẳng giới tại Việt Nam

Đại sứ Thụy Điển đánh giá cao thành tựu bình đẳng giới...

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Ann Måwe, cho rằng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành...