Tag: Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc

Đại sứ quán Việt Nam gửi thư đề nghị chính quyền Mỹ tiếp tục các biện pháp chống kỳ thị người gốc Á

Đại sứ quán Việt Nam gửi thư đề nghị chính quyền Mỹ tiếp...

Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc cùng với Đại sứ các nước ASEAN tại Mỹ vừa gửi thư đến...