Tag: Đài thông tin duyên hải

Hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Theo Luật Thủy sản, từ ngày 1-4, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt...