Tag: Đắk Nông

Lâm Đồng, Đắk Nông tăng tốc tiêm phủ vaccine ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số

Lâm Đồng, Đắk Nông tăng tốc tiêm phủ vaccine ở vùng sâu,...

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hàng ngàn đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS)...

Đắk Nông: Đắk Glong chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Đắk Glong chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc...

Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã tập trung đầu tư...

Đắk Nông hỗ trợ  gần 90 tỷ đồng cho gần 240.000 lượt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Đắk Nông hỗ trợ gần 90 tỷ đồng cho gần 240.000 lượt học...

Đây là kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân...