Tag: đăng ký thường trú

Những trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021

Những trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú từ...

Từ 1/7/2021 khi Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực, có 9 trường hợp công dân bị xóa...