Tag: Đạo luật về Tội ác thù hận Covid-19

Việt Nam hoan nghênh Mỹ ban hành luật chống thù hận người gốc Á

Việt Nam hoan nghênh Mỹ ban hành luật chống thù hận người...

Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Joe Biden ký ban hành Đạo luật về các tội ác thù...

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chống thù hận đối với người gốc Á

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chống thù hận đối với người...

Sau khi được Hạ viện thông qua với tỷ lệ 364 phiếu ủng hộ và 62 phiếu chống, dự...