Tag: đào tạo nghề

Hơn 57 nghìn lao động nông thôn tại Quảng Nam được hỗ trợ đào tạo nghề

Hơn 57 nghìn lao động nông thôn tại Quảng Nam được hỗ trợ...

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI...

Hỗ trợ đào tạo nghề và ngoại ngữ cho lao động cận nghèo

Hỗ trợ đào tạo nghề và ngoại ngữ cho lao động cận nghèo

Theo dự thảo Thông tư, người lao động đang sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã...

Xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ đào tạo nghề cho người...

Nghị quyết số 68 tập trung vào hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp...

32.777 người dân tộc thiểu số ở Yên Bái được đào tạo nghề

32.777 người dân tộc thiểu số ở Yên Bái được đào tạo nghề

Sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chất...

Đào tạo nghề nghiệp cho 10.000 lao động theo nhu cầu

Đào tạo nghề nghiệp cho 10.000 lao động theo nhu cầu

Đó là kế hoạch trong chương trình hỗ trợ 350 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng,...

Thái Nguyên tạo sinh kế giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Thái Nguyên tạo sinh kế giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Từ 10 năm gần đây, Dự án Đào tạo nghề được triển khai trên toàn tỉnh Thái Nguyên...