Tag: đất đai

Giải quyết dứt điểm những hạn chế, khó khăn về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

Giải quyết dứt điểm những hạn chế, khó khăn về đất đai...

Đất đai là sinh kế chính, quan trọng nhất, chi phối mạnh nhất tới cuộc sống của...