Tag: ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga

Ngày 20/10: Phụ nữ hiện đại hãy luôn nỗ lực trang bị tri thức cho mình

Ngày 20/10: Phụ nữ hiện đại hãy luôn nỗ lực trang bị tri...

Chia sẻ với báo Thế giới và Việt Nam, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Ủy viên Ủy ban Văn...