Tag: đe dọa tính mạng

Đe dọa tính mạng của nhà báo: bị phạt đến 100 triệu đồng

Đe dọa tính mạng của nhà báo: bị phạt đến 100 triệu đồng

Nếu có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy...