Tag: địa điểm riêng tư

Google xóa dữ liệu định vị của người dùng khi đến địa điểm riêng tư

Google xóa dữ liệu định vị của người dùng khi đến địa điểm...

Ngày 1/7, Google tuyên bố sẽ xóa dữ liệu định vị người dùng nếu điểm đến là các...