Tag: điểm xét nghiệm miễn phí COVID-19

TP.HCM có 414 điểm xét nghiệm miễn phí COVID-19 cho shipper

TP.HCM có 414 điểm xét nghiệm miễn phí COVID-19 cho shipper

TP.HCM vừa công bố 414 điểm xét nghiệm COVID-19 lưu động miễn phí cho shipper, nhằm...