Tag: điện sinh hoạt

Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP của...